به پایگاه اطلاع رسانی گوگرد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
چهارشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۵,۰۷:۲۵

دودکش های خروجی گاز

اولین بار بازیافت عنصر گوگرد از گاز اسیدی بوسیله فرایند کلاوس بیش از 100 سال قبل انجام گرفته است. مقدار گوگرد نفت خام و گاز طبیعی در افزایش سختی گوگرد موجود در سوختها، پالایش ها و تکمیل کننده­های گازی، ظرفیت بازیافت گوگرد اضافی را مشکل میسازد. در زمانی مشابه، عوامل تنظیم کننده محیطی در تعدادی از کشورها به انتشار استانداردهای دقیقی برای جداسازی گوگرد از روغن، گاز و فرایندهای شیمیایی اثرگذار ادامه پیدا کرد. روشهای بهبود یافته قابل اطمینان و تکنولوژیهای اثرگذار پرهزینه متناسب با احتیاجات ما تغییر می­یابند. امروزه در پاسخ به این تمایل چندین تکنولوژی جدید مطابق با دقیق­ترین تنظیمات بوجود آمده­اند.
فرایند کلاوس در صنعت بعنوان یک استاندارد برای بازیافت گوگرد میباشد که فرایند تبدیل کلاوس اولین مقدمه است. بدین منظور کنترل ظرفیت آلودگی هوا در بازیافت بیش از حدود 97 درصد گوگرد از جریان گاز اسیدی که به صورت دیگری سوخته شده و وارد اتمسفر میگردد، قابل توجه میباشد. به هر جهت سیستم کلاوس از این جهت که شناخته شده میباشد در تنظیم کنترل آلودگی­های هوا دقیق­تر است و هدف تنظیم ترکیبات گوگردی ایجاد شده در سیستم جریان گازهای خروجی میباشد. به عنوان یک نتیجه بسیاری از تکنیکهای پیشنهاد شده و یا بهبود یافته جداسازی کاربردی گوگرد را از سیستمهای بازیافت گوگرد افزایش داده و بنابراین مقدار گوگرد آزاد شده در اتمسفر را کاهش میدهند. میزان بازیافت گوگرد در سیستمهای دو مرحله­ای کلاوس 90-96 % و در سیستمهای سه مرحله­ای 95-98 % است. اغلب کشورها میبایست گوگرد را در حدود 98.5 % تا 99.9% بازیافت نمایند. بنابراین لازم است ترکیبات گوگردی در سیستم گاز خروجی کلاوس کاهش بیشتری داشته باشند.
پارامترهای اصلی اثرگذار در انتخاب فرایند پاکسازی گاز خروجی شامل:
ترکیبات خوراک گاز شامل مقدار هیدروژن سولفید، هیدروکربنها و دیگر آلودگیها
تجهیزات خروجی و پیکربندی فرایند
میزان بازیافت مورد نیاز
غلظت نوعی گوگرد در گاز خروجی
آسانی عملکرد
کیفیت محصول گوگرد
هزینه ها (عملیات و سرمایه)
شرایط متفاوت است که بهینه­ترین ساختار فرایندی را برای عملکرد گاز خروجی انتخاب میکند. چندین خصوصیت کلیدی اثرگذار وجود دارد که فرایند پاکسازی گاز خروجی را که باید سه مرحله آن بدست آمده باشد انتخاب میکند. زمانیکه میزان بازیافت و غلظت نمونه گوگردی در گاز خروجی شناخته شده است، فرایند گاز خروجی محدود خواهد شد. زمانیکه غلظت ناخالصیها در گاز اسیدی مانند COS و CS2 ،H2S و ترکیبات گاز خروجی و نهایتاً خصوصیات گاز عملکردی تصفیه شده مشخص باشد، میتوان نوع آمین مورد استفاده برای عملکردی خاص در مرحله دوم را انتخاب نمود. انتخاب نهایی در مرحله سوم ارزیابی بین فرایند انتخاب شده برای عملکردی آسان، هزینه عملیات و کنترل شرایط انجام میگیرد. دوباره وصل کردن واحدها، تغییر تجهیزات اصلاح شده و ساختار فرایند میبایست بعنوان یک فاکتور اصلی مورد توجه می­باشد.
فرایندهای دیگری مانند فرایند اکسیداسیون مستقیم نیز توانایی بازیافت مقدار زیادی گوگرد تا مقدار 8/99 درصد را در تبدیل سه مرحله ای واحد کلاوس بسته به ترکیبات خوراک در واحد کلاوس دارند. در عمل پالایش سعی میگردد تا بیشتر ترکیبات گوگردی از محصولات سوختی جدا گردند. بنابراین در واحدهای عملکردی نهایی میبایست مقدار زیادی از ترکیبات گوگردی به خصوص حجم زیادی از هیدروژن سولفید کنترل گردد. پالایشگاهها نیاز به واحد عملکرد گسترده برای گاز های خروجی دارند. انتخاب یک خاصیت در فرایند جداسازی گوگرد تصمیم درستی نبوده مخصوصاً اگر امکان ایجاد واحد بازیافت گوگرد وجود داشته باشد. بنابراین اختیارات چگونه است؟ در استفاده از فرایندی که بتواند فرصتی را برای آماده سازی پالایش داشته باشد، به چندین اختیارات عملکردی میبایست توجه کرد. فرایندی که اطلاعات و شرایط اندازه گیری را ارزیابی مینماید بهترین hydrodesulfurization و عملکرد گازهای خروجی را برای این مورد انتخاب مینماید.
قابل توجه است که برای تولید و تهیه مقدار کم گوگرد در سوختها چندین فرایند اختیاری در پالایشگاهها وجود دارد. جداسازی ترکیبات گوگرد از سوختها و جریانات محصول پالایشی مقدار زیادی سولفید هیدروژن تولید خواهد کرد. در فرایند hydrodesulfurization با استفاده از هیدروژن در درجه حرارتی بالا گوگرد در جریان محصولات سوختی به شکل سولفید هیدروژن جدا میشود. بعنوان یک نتیجه با افزایش این فعالیت سالیانه میبایست مقدار زیادی گوگرد بازیافت گردد. به عبارتی در صنعت پالایش احتیاج به واحد بازیافت گوگرد با کاربردهایی جدید میباشد. 
تعدادی از فرایندهای عملکرد برای گاز خروجی در دسترس میباشند. اما قابل توجه است که انتخاب خصوصیتی از گوگرد در روش مورد استفاده برای خارج نمودن آن تصمیم درستی نمیباشد. در سیستمهای قراردادی کلاوس امکان بازیافت مقدار زیادی از گوگرد وجود ندارد.
در واحدهای عملکرد، برای اندازه گیری گاز خروجی استفاده از روشهای sub-dewpoint و اکسیداسیون انتخابی یا قانون SCOT و غیره، بسته به میزان سولفورزدایی و تنظیمات محیطی منطقه لازم میباشد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی گوگرد می باشد.