به پایگاه اطلاع رسانی گوگرد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۷ آبان ۱۳۹۵,۱۷:۲۲

دانسیته توده

دانسیته توده بعنوان وزن واحد حجم تعریف شده و یکی از خصوصیات پودرها، گرانول­ها و دیگر جامدات پخش شونده و به طور ویژه برای خاک میباشد و در حقیقت بیان کننده حجم کلی اشغال شده توسط این ذرات است. حجم کلی شامل حجم ذرات، حجم خالی ما بین ذرات و حجم حفرات داخل آنهاست. دانسیته توده جزء خاصیت ذاتی ماده نیست و می­تواند بسته به استعمال مواد تغییر کند. برای مثال ریزش پودر در سیلندر، دانسیته توده مخصوص به خود را دارد. اگر سیلندر ساکن نباشد ذرات پودری حرکت خواهند کرد و معمولاً در جایی نزدیک به هم نشست میکنند که در نتیجه دانسیته توده بیشتری را ایجاد مینمایند. به این دلیل، دانسیته توده پودرها بعنوان دانسیته "آزادی نشست" و " ته نشین­سازی" یا فشرده سازی گزارش شده است که دانسیته ته نشین­سازی به دانسیته توده پودر بعد از فرایند فشرده­سازی، که شامل ارتعاش ظرف است، بر می­گردد.
دانسیته توده خاک، اندازه­گیری وزن خاک در واحد حجم است و برحسب (g/cc) میباشد و به طور معمول در یک آون در 110 درجه سانیتگراد،  خشک و اندازه­گیری می­گردد. تفاوت دانسیته حجمی به ارتباط نسبی و گرانروی ویژه مواد جامد آلی، ذرات معدنی و روزنه­های (تخلخل) خاک مربوط میشود. اغلب خاکهای معدنی دارای دانسیته بین 1 تا 2 می­باشند. اگر چه دانسیته توده به ندرت اندازه­گیری میشود اما در بررسی کمی خاکها مهم به شمار میرود و میبایست به درستی اندازه­گیری گردد. این قبیل اطلاعات در محاسبه رطوبت ضروری میباشند و به طریق کلی زیر محاسبه آن صورت می گیرد :    
                                                                          
 Bulk density = [weight / volume]                                                                     
Porosity = [1- Bulk density / Practical density] × 100                             
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی گوگرد می باشد.